Hotline: 0963 91 88 96
Sản phẩm theo chức năng

  Hỗ trợ khách hàng
  0963 91 88 96
  intersol2013@gmail.com
   

  CB phụ trách bán hàng kênh Y TẾ khu vực phía Bắc

  Vị trí: Cán bộ phụ trách bán hàng qua kênh Y TẾ khu vực phía Bắc

  Báo cáo tới: Lãnh đạo công ty

  Nhiệm vụ tổng quát

  1. Xây dựng mạng lưới phân phối sản phẩm qua hệ thống y tế ở khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (từ Nghệ an trở ra) bao gồm (nhưng không giới hạn) ở những nhóm sau:

  - Các bệnh viện công: bệnh viện ung thư, các khoa ung bướu, BV bỏng, BV nhi, BV phụ sản, ngoại khoa, v.v…

  - Các PK y tế tư nhân

  - Các phòng khám sàng lọc ung thư

  2. Quản lý hoạt động hàng ngày của kênh phân phối sản phẩm qua hệ thống y tế.

  Nhiệm vụ cụ thể

  1. Xây dựng danh mục các bệnh viện, phòng khám trong địa bàn thành phố HCM và các tỉnh/thành phố khác ở khu vực phía Nam để xây dựng mạng lưới phân phố sản phẩm qua hệ thống các bệnh viện, phòng khám.

  2. Cùng với Lãnh đạo Văn phòng khu vực phía Nam xây dựng chiến lược phát triển thị trường, chiến lược kinh doanh của công ty theo kênh Y tế.

  3. Liên hệ với các đối tác (các bác sỹ, phụ trách/quản lý các phòng khám, v.v…) thuộc kênh y tế tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam nhằm xây dựng các mối quan hệ để triển khai bán hàng đạt được chỉ tiêu về doanh số của công ty.

  4. Lập kế hoạch triển khai thực hiện và quản lý toàn bộ hoạt động bán hàng qua kênh y tế. Nhiệm vụ này bao gồm: i) Đại diện cho Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam làm việc, đàm phán với các đối tác để phát triển thị trường theo kênh y tế; ii) Quản lý hàng hóa và dòng tiền qua hoạt động bán hàng; iii) Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động bán hàng và chi trả tiền hoa hồng cho các đối tác tham gia phân phối sản phẩm.

  5. Phối hợp tổ chức các chương trình, các hoạt động truyền thông, quảng bá các SP để thúc đẩy các hoạt động bán hàng qua kênh y tế.

  6. Quản lý và điều hành trực tiếp công việc của từng nhân viên thuộc lĩnh vực mình phụ trách (nếu có), bao gồm nhiệm vụ quản lý, giám sát và trợ giúp nhân viên dưới quyền chuẩn bị các kế hoạch cá nhân và thực thi tốt nhiệm vụ được giao.

  7. Phối hợp với Lãnh đạo Văn phòng đại diện phía Nam Phó và các bộ phận khác thuộc công ty để xây dựng các báo cáo tài chính liên quan đến các hoạt động trong phạm vi phụ trách.

  8. Báo cáo hoạt động định kỳ hàng tháng, hàng quý và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Văn phòng đại diện  khu vực phía Nam và Giám đốc công ty, bao gồm cả báo cáo tài chính.

  Yêu cầu:

  ·        Nam, Nữ tốt nghiệp các ngành y, dược, kinh tế hoặc tương đương

  ·        Có khả năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch một cách độ lập

  ·        Có ít nhất một 1-2 năm kinh nghiệp ở vị trí tương tự.

  ·        Năng động, có kiến thức và kỹ năng giao tiếp tốt

  ·        Có sức khỏe, có phương tiện đi lại.

  Lưu ý:

  ·        Chỉ những ứng viên đủ tiêu chuẩn mới được mời phỏng vấn.

  ·        Không trả lại hồ sơ

  ·        Đề nghị không liên hệ qua điện thoại