Hotline: 0963 91 88 96
Sản phẩm theo chức năng

  Hỗ trợ khách hàng
  0963 91 88 96
  intersol2013@gmail.com
   

  Phương thức vận chuyển và giao nhận hàng

   Vận chuyển, giao nhận và phí giao nhận hàng

  1. Tại Hà Nội và TP HCM: Địa điểm giao hàng ≤ 10km tính từ cửa hàng của Intersol thì nhân viên Intersol sẽ giao hàng trực tiếp tới Bạn. Intersol sẽ miễn phí vận chuyển/chuyển hàng.

  2. Địa điểm giao hàng > 10km tính từ cửa hàng của Intersol:

  • Trường hợp giao hàng qua dịch vụ bưu điện: cước phí sẽ được tính cho khách hàng, thấp nhất là 70.000đ/lần gửi hàng.
  • Trường hợp khách hàng muốn chuyển qua các nhà xe ô tô, Intersol sẽ miễn phí chuyển hàng tới bến xe nơi có nhà xe và khách hàng sẽ trả tiền vận chuyển cho nhà xe đoạn đường từ Hà Nội tới địa điểm kháng hàng muốn chuyển đến.