Hotline: 0963 91 88 96
Sản phẩm theo chức năng

  Hỗ trợ khách hàng
  0963 91 88 96
  intersol2013@gmail.com
   

  Cán bộ phụ trách mảng Kế toán-Tài chính

  Vị trí:                           Cán bộ phụ trách mảng Kế toán-Tài chính

  Báo cáo tới:              Giám đốc công ty

  Nhiệm vụ tổng quát

  Phụ trách và quản lý  nguồn lực tài chính của công ty; nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp; xây dựng các kế hoạch tài chính; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với công ty thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy trong tương lai. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm. 

  Nhiệm vụ cụ thể

  Quản lý, theo dõi, giám sát các hoạt động tài chính của công ty

  1.      Quản lý và theo dõi, giám sát thường xuyên các hoạt động tác nghiệp của các bộ phận/vị trí: Kế toán; Xuất nhập khẩu; Hành chính, quản trị, nhân sự.

  2.      Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt.

  3.      Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng quý, năm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu tài chính của công ty.

  4.      Theo dõi lợi nhuận và chi phí; điều phối, củng cố và đánh giá dữ liệu tài chính; chuẩn bị các báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về các số liệu tài báo cáo tình hình tài chính của công ty.

  5.      Chịu trách nhiệm cuối cùng về báo cáo chi tiêu nội bộ và báo cáo thuế hàng quý, quyết toán thuế hàng năm.

  6.      Xây dựng, thiết lập & duy trì các quan hệ với ngân hàng và các cơ quan đối tác.

  7.      Theo dõi, giám sát sát và đảm bảo thực hiện thành công chiến lược tài chính đề ra.

  8.      Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Phó Giám đốc khác của công ty để đảm bảo các hoạt động kinh doanh của công ty không bị đình trệ và thiệt hại.

  9.      Đảm bảo rằng các loại tài sản của công ty được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả.

  10.     Báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm và báo cáo đột xuất với Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ và tình hình tài chính của công ty.

  Xây dựng và thực hiện chiến lược tài chính của công ty

  1.      Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Công ty nhằm nhận biết/xác định những điểm mạnh và điểm yếu của công ty.

  2.      Hoạch định chiến lược tài chính của công ty.

  3.      Đánh giá các chương trình, hoạt động của Công ty trên phương diện tài chính.

  4.      Phân tích đầu tư, lập phương án vốn & quản lý danh mục các dự án đầu tư cho các hoạt động và các dự án bán hàng của công ty, đảm bảo thực hiện tối đa hóa hiệu quả sử dụng các nguồn vốn của công ty.

  Quyền hạn: sẽ thảo luận trực tiếp khi phỏng vấn

  Yêu cầu:

  1. Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành kinh tế, tài chính, kế toán

  2. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương tự hoặc kế toán trưởng.

  3. Có khả năng lãnh đạo

  4. Có khả năng phân tích và dự báo tình hình tài chính

  5. Có khả năng và/hoặc hiểu biết về kế toán thuế đối với loại hình doanh nghiệp thương mại, tư vấn.

  6.Có ngoại ngữ tiếng Anh là một lợi thế

  HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

  1.      Bằng tốt nghiệp chuyên ngành cao nhất và các chứng chỉ (nếu có)

  2.      Sơ yếu lý lịch tự thuật nêêu rõ quá trình làm việc và kinh nghiệm

  3.      Ảnh 3x4 mới nhất

  Hồ sơ tuyển dụng cần được scan và gửi về:

  Công ty TNHH Giải pháp thị trường và Đầu tư Quốc tế (INTERSOL)

  intersol@intersol.com.vn và cc tới intersol2013@gmail.com